Skip to main content

Välkommen till PAB!

PAB i Örebro AB startades av Arne och Per Bergquist 1990 som gemensamt bolag vilket sedan övertogs av Per. PAB utför utredningar, ramhandlingar, kalkylunderlag, funktionsbeskrivningar och färdiga handlingar för VVS-installationer. 

Företagets mål är att tillhandahålla kvalificerade och kostnadseffektiva tjänster till byggsektorn.